Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Saturday, March 19, 2005

“Các ông vừa nghe nó nói lời hung dữ phạm thượng đó. Vậy các ông xử trí thế nào đây?” (Marcô 14:64).

Lạy Chúa, cuối cùng rồi cũng phải đưa đến điểm đó, phải không Chúa? Dù tốt hay xấu thế nào, con được kêu gọi phải quyết định.
Con có đồng ý với quyết nghị chính thức của các thượng tế hay không? Con có chấp nhận Lời Chúa vừa nói đó là “lời hung dữ phạm thượng” không? Con có cùng chia sẻ ý kiến chung của nhân loại không? Ấy là Ngài đến để làm hại con, tước đi tự do, lấy mất niềm vui và thậm chí đoạt hết tiền tài của cải của con?

Song lạy Chúa, Chúa đã nói gì mà họ lại cho Ngài nói lời “hung dữ phạm thượng” vậy? Có phải vì Chúa công nhận Ngài quả thật là Con Thiên Chúa – là Đấng đã đến thế gian để cứu độ nhân loại?!

Cũng như Tòa Án Thượng Phẩm Do Thái xưa kia, con có lấy làm tị hiềm vì Ngài là Chúa, là Đấng nắm giữ toàn quyền quyết định trên sự sống con người – còn con chẳng là gì cả
không?

Giả như con đồng ý với Tòa Án Thượng Phẩm rằng Chúa đã nói lời “hung dữ phạm thượng” rồi lỡ khi con lầm thì sao? Lỡ khi quả thật Ngài là Thiên Chúa thì con sẽ làm gì đây?

Chúa ơi, con không dám mạo hiểm đâu! Quyết định của con là con sẽ lắng nghe Lời Ngài, tin tưởng vào Ngài và bước theo chân Ngài . . . và trên hết, con ước ao được chết với Chúa. Bởi vì thà con chết mà có Chúa còn hơn là chết không có Chúa!
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?