Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Saturday, March 19, 2005

“Hãy đoán xem: Ai đánh ngươi vậy?” (Luca 22:64).

Lạy Chúa, sao Chúa không trả lời vậy? Con biết câu hỏi của con cũng không khác gì câu hỏi của Thượng Tế Annas trước đây: “Ông không đáp gì lại sao?” (Matthêu 26:62). Nhưng bây giờ con cũng thắc mắc giống như ông ta.
Chúa ơi, một sỉ nhục lớn Chúa phải chịu là bị quân dữ bịt mắt rồi chế diễu. Chúa là Đấng thông biết mọi sự và nhiều lần Chúa đã đọc biết được tư tưởng của những người đến gần Chúa. Ngài thấu suốt mọi việc họ làm, lời họ nói và ý tưởng họ ôm ấp trong lòng.
Con nhớ lần đầu tiên Chúa gặp Natanaen, Ngài nói ngay: “Này đây một người Israel chân chính, trong mình không mảy may gian dối” (Gioan 1:48). Quả thật, Chúa thấu đáo lòng
người. Nghe vậy, Natanaen hết sức ngạc nhiên nên hỏi: “Bởi đâu mà Ngài biết tôi?” (c. 49). Chúa đáp lại: “Trước khi Philip gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi dưới cây vả!” Lúc
đó, Natanaen lập tức suy phục Chúa: “Lạy Thầy, Ngài là Con Thiên Chúa” (c. 49). Ông nhận biết Chúa không những thấu suốt lòng người mà còn thấy được mọi việc con người làm. Ngài thật là Thiên Chúa Toàn Tri.

Vậy mà, bây giờ Chúa lại để cho quân dữ bịt mắt Chúa để rồi đập lên đầu Ngài. Xong, họ còn chế nhạo: “Này ông tiên tri, hãy đoán xem: Ai đánh đầu ông vậy?” Thật là nhục hã!

Lạy Chúa, con biết với quyền năng “toàn tri” của Chúa, Ngài có thể cho họ một bài học nhớ đời! Chúa có thể nêu đích danh từng người một. Chúa còn có thể nói huỵch toẹt ra mọi điều ghê tởm họ đã làm – không chỉ của họ mà còn cả ông bà cha mẹ, tông chi họ hàng của họ. Thậm chí, ngay cả sáng hôm đó họ ăn gì, nói gì, làm gì hoặc đi đâu! Nói ra để cho họ “biết mặt” – cho họ thấy quyền năng của Chúa mà kính sợ! Rồi một khi họ đã nhận biết Ngài là Thiên Chúa, Chúa cũng có thể nói: “Bây giờ đến phiên Ta! Hãy đoán xem: Ta sẽ làm gì các ngươi đây?” Chúa có thể cho họ thấy “ngón tay quyền năng”
của Ngài!

Lạy Chúa, con xin được đáp lại lời của Chúa mà đoán thay cho họ. Chúa chẳng hề phô
trương quyền năng của Ngài và đó chính là lý do tại sao Ngài là Chúa Cứu Thế, chứ không phải con.
Chỉ có Đấng Cứu Độ nhận loại mới chịu đựng được những sỉ nhục như thế mà không một lời oán trách.

Chúa ơi, thấy Chúa hiền từ khiêm nhu như vậy, con nhận biết mình thật kiêu căng ngạo
mạng đáng phải chết lắm.
Lạy Chúa, xin tha tội cho con.
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?