Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Friday, March 18, 2005

“Ông có phải là Vua Dân Do Thái không?” (Mátthêu 27:11).

Lạy Chúa Giêsu, đối với tổng trấn Philatô, có lẽ đó là câu hỏi vĩ đại nhất cuộc đời ông. Câu hỏi này có liên quan đến quyền bính của ông, nói riêng và quyền lực của
đế quốc Rôma, nói chung.

Dân chúng Do Thái ai nấy cũng đều thù ghét người Rôma vì họ đô hộ khống chế mọi người. Còn Philatô vì ông đại diện cho đế quốc Rôma nên ông biết rõ dân chúng hết sức căm thù ông. Nếu sơ xuất bất cẩn, ông có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Chúa ơi, câu hỏi của Philatô quả thật là một câu hỏi vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Khi Chúa còn đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, nhiều người đến hỏi Ngài là ai?
Có người cho rằng Ngài là tiên tri Êlia, Giêrêmia, Gioan Tẩy Giả hoặc một tiên tri nào đó. Chỉ có Philatô hỏi thẳng vào vấn đề:
“Ngài có phải là Vua Dân Do Thái không?”

Câu hỏi này mang tính chất chính trị. Phải gọi đây là một câu hỏi tối hậu quyết định vận mạng sinh tử của Chúa. Nếu Chúa trả lời phải, Ngài trở nên kẻ thù số một của đế quốc Rôma.
Ngài tự kết án tử cho chính mình.Còn Ngài trả lời không, thế giới này thật hóa ra vô vọng. Vì không có Đấng Cứu Thế.

Lạy Chúa Giêsu, con nhận thấy rằng tuy câu hỏi của Philatô rất quan trọng, nhưng lại quá thấp hèn đối với Chúa. “Vua Dân Do Thái” chẳng xứng đáng với gốc tính và chân tướng của Chúa. Vì vậy mà Ngài chẳng màng trả lời trực tiếp.
Con thấy câu hỏi đáng được nêu lên là “Ngài có phải là Vua Vũ Trụ không?” Hơn thế nữa, phải chăng “Ngài là Chúa Tể Càn Khôn – Vua Cả Đất Trời?”
Quả thật là thế! Song, lạy Chúa, con thấy Chúa không chỉ là Chúa Tể Cả Khôn mà thôi. Vì Ngài đến thế gian để làm Chúa Tể lòng người. Chúa ơi, xin Chúa hãy là Vua
của lòng con.
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?