Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Friday, March 18, 2005

“Ông không trả lời tôi sao? Xem kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều!” (Marcô 15:4).

Lạy Chúa Giêsu, con biếtđược chủ ý của Philatô khiđặt ra câu hỏi này. Ông ta muốn
bắt ép Chúa phải trả lời cho bằng được. Chúa càng thinh lặng, ông càng cật vấn.

Chúa ơi, nhiều lần con cũng đối xử với Chúa như vậy. Nhất là những lúc con kêu cầu cùng Chúa mà chẳng nghe Chúa đáp lời. Những lúc ấy, con thường hỏi: “Sao không trả
lời con?” Hoặc là “Chúa có ở đó chăng?”

Giờ đây, khi xét lại chính mình, con tự vấn những lúc con vặn hỏi Chúa, thái độ của con có giống như thái độ của Philatô không?

Câu hỏi của con có kiêu căng,hống hách, ngạo mạng và vu vạ đối với Chúa chăng? Luận
điệu và cung giọng của con có tỏ vẻ như con được quyền cật vấn Chúa chăng?

Lạy Chúa, Philatô thật không biết ông đang đối diện với Thiên Chúa Toàn Năng. Ông không biết ông đang đứng trước “Đấng thật đáng kính sợ” – “Đấng có thể diệt cả
hồn lẫn xác trong hỏa ngục”(Mátthêu 10:28). Thật, ông không biết ông đang xét xử Đấng sẽ xét xử ông trong ngày tận thế!

Con cũng vậy, Chúa ơi! Khi con hạch hỏi Chúa tại sao, phải chăng con cũng đang xét xử Chúa là Đấng sẽ phán xét con trong giây phút con lìa đời?

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã nín thinh không đáp lại. Sự thinh lặng ấy quả thật là một câu trả lời tuyệt vời vì mang đầy quyền năng cứu độ.

Chúa ơi, xin cho con được khiêm nhường để ôm ấp sự thinh lặng của Chúa.
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?