Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Saturday, March 19, 2005

“Nếu điều Ta nói là phải, tại sao lại đánh Ta?” (Gioan 18:23)

Chúa ơi, sao họ lại đánh Chúa vậy? Đúng lý ra chính con phải tự hỏi, sao con lại đả
thương Chúa như thế? Phải chăng vì thấy Chúa thánh thiện quá nên con sợ? Con sợ Chúa tốt thật. Nhất là Chúa tốt thật với con nên con đả thương Ngài?!
Lạy Chúa, khi kiểm soát lại lương tâm, nhiều khi con nhận thấy nếu có ai đó tốt lành
đạo đức đến ở gần con, con thường cảm thấy mình xấu xa tội lỗi. Con ray rứt trong òng vì thấy người ta tốt hơn mình. Chúa ơi, cảm giác ấy thật khó chịu.
Nhiều lúc chịu không được sự tốt lành của người khác, con tìm cách bài bác họ. Vì thấy mình chẳng có gì ngay chính nên con không tin rằng trên đời này có người tốt thật. Con phải làm sao cho mọi người thấy rõ chân tướng của kẻ sống đạo đức.

Nếu thấy người ta đọc kinh, tham dự Thánh Lễ và làm việc tông đồ mà con lại chẳng bao giờ tham gia, con sẽ phê phán rằng họ sống đạo hình thức. Họ chỉ có lớp vỏ đạo đức bề ngoài. “Còn tôi thì tôi sống nội tâm. Tôi giữ đạo tại tâm!”

Chúa ơi, con biết chính Chúa đã rơi vào tình cảnh như thế. Giữa một xã hội ai nấy
cũng coi trọng việc giữ hình thức đạo đức bề ngoài, Chúa lại đến và thật sự sống đạo. Điều đó khiến cho nhiều người lấy làm khó chịu. Họ phải đánh Chúa để khỏi phải đối diện với cái xấu và điều tội của họ.
Lạy Chúa, chính con đã dùng nhiều lý do để bênh vực cho quyền đả thương Chúa – là
đấng tốt lành thật. Vậy thì vì sao con đả thương Chúa như thế?
Phải chăng vì Chúa nói lên sự thật và lời ấy lên án tội con? Vì lời ấy còn vạch ra cho con thấy sự ích kỷ, hèn hạ và ngỗ nghịch của con đối với thánh ý Chúa!?
Hay là có phải vì con muốn làm chủ cuộc đời mình và rồi lại thấy Chúa là Đấng nắm giữ
chủ quyền trên đời con nên con phân bì dị nghị Chúa?
Hoặc con đả thương Chúa vì Chúa đòi hỏi con quá sức con chịu đựng? Phải chăng điều đó, một lần nữa, bộc lộ sự ích kỷ, hèn hạ và ngỗ nghịch của con?
Cách riêng, trong Mùa Chay Thánh này Giáo Hội đưa ra nhiều giới luật ràng buộc con phải tuân giữ. Nào là ăn chay. Nào là hãm mình. Nào là hy sinh. Nào là bố thí. Nào kiêng cử. Nào là cầu nguyện. Biết như vậy lòng con không muốn tuân hành nên con tìm cách phê phán, chỉ trích?
Lạy Chúa, con biết chỉ vì con không thấu hiểu tại sao phải tuân giữ những giới luật ấy
nên con chống báng. Thật sự ăn chay, hãm mình, hy sinh, bố thí, kiêng cử và cầu nguyện có đem lại lợi ích gì cho Chúa đâu? Con tuân giữ những điều đó ích lợi cho con nhiều hơn. Cuối cùng, chỉ vì Chúa yêu thương con và muốn cho con được tốt đẹp nên Ngài
mới răn dạy và khuyên bảo con.
Lạy Chúa Giêsu, con phải nhìn nhận Chúa nói đúng lắm! Con không được quyền đánh Chúa
chỉ vì Chúa yêu thương con. Con không được quyền đả thương Ngài vì Ngài tốt lành
thật!
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?