Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Saturday, March 19, 2005

Philatô hỏi: “Ông có phải là người Galilê không?” (Luca 23:6).

Lạy Chúa Giêsu, phải chăng lúc đó Philatô muốn trách né trách nhiệm đối với Chúa? Ông không muốn đích thân xét xử nên tìm “ý kiến người khác”? Ông muốn nghe kẻ khác xử án Chúa? Hay ông còn có thâm ý nào khác?
Khi nghe biết Hêrôđê tuyên bố rằng Chúa vô tội, nào ông có vui đâu? Vì đó có phải là án xử mà ông muốn nghe đâu? Vì cho dầu Hêrôđê có tha cho Chúa, Philatô vẫn kết án Ngài.

Chúa ơi, việc làm của Philatô khiến cho con phải xét lại chính mình. Con tự hỏi phải chăng nhiều lúc con cũng đối xử với Chúa như Philatô? Con tìm kiếm “ý kiến người khác” để xem xét họ phản ứng như thế nào với Chúa? Xét xem họ có lắng nghe Chúa hăng? Họ có thật lòng tin tưởng Chúa chăng? Hoặc họ có phò tá Chúa – theo chân Chúa thật chăng?
Song, lạy Chúa, Chúa không kêu gọi con đặt niềm tin vào dư luận hay ý kiến của thiên hạ. Chúa gọi con tin vào chính Ngài. Vì Thần Khí Thánh của Chúa lúc nào cũng nói thật
với lòng con về Chúa. Tiếng nói của Đức Chúa Thánh Thần phải là “ý kiến thứ hai” mà con cần phải lắng nghe.

Lạy Chúa, xin khóa tai con lại để con đừng nghe theo tiếng dư luận của thiên hạ về Chúa, nhưng xin hãy mở rộng lòng con để con lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần hằng luôn
nhắn nhủ con.
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?