Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Sunday, March 20, 2005

Philatô hỏi: “Thế thì, sự thật là gì?” (Gioan 18:38).

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chính Ngài là Sự Thật. Vì Lời Ngài là chân lý . . .

Những việc Ngài làm đều chân thật . . .
Chủ tâm của Ngài là chân tâm . . .
Lời Ngài hứa là lời chân thiện. . .

Việc Chúa chết đi và Sống Lại là chân tướng của Chúa . ..

Ân sủng và Lòng Thương Xót là chân tánh của Ngài . . .

Ơn tha thứ của Chúa là chân tình . . .

Niềm tin Chúa ban cho con là niềm tin chân chính . . .

Ơn cứu độ con là Chúa chân tín .. . thực thi Lời hứa của Ngài . . .

Niềm hy vọng hằng sống cùng Chúa là sức mạnh chân thực.

Lạy Chúa, con thật sự lệ thuộc vào Chúa. Mọi sự con có đều nhờ Chúa, vì Chúa và cho Chúa.
Vũ trụ này được hiện hữu, hoạt động và sinh sống – đều do Chúa mà được. Chúa yêu con.
Và đó là chân lý vĩnh cửu.
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?