Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Tuesday, April 12, 2005

Phát biểu của Tổng Thống Bush về Cái Chết của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị

Phát biểu của Tổng Thống Bush về Cái Chết của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị

Tòa Bạch Ốc:- Laura và tôi cùng mọi người trên khắp trái đất này vô cùng tiếc thương cho sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Giáo Hội Công Giáo đã mất đi vị Chủ Chăn, thế giới đã mất đi một vĩ nhân, và một người đầy tớ tốt lành và tôi trung của Thiên Chúa đã được gọi về nhà Cha.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã rời bỏ ngai của Tòa Thánh Phêrô cũng giống như cách mà Ngài đã lãnh nhận, như là chứng nhân về phẩm giá của đời sống con người. Tại quê hương của Ngài ở Ba Lan, việc làm chứng đó đã giúp đưa đến một cuộc cách mạng dân chủ lan rộng ra cả Đông Âu và làm thay đổi chiều hướng của lịch sử. Khắp cả Phương Tây, đời sống chứng nhân của Ngài luôn nhắc nhở cho chúng ta về nghĩa vụ của chúng ra qua việc xây dựng một nền văn hóa sự sống, hòng mạnh mẽ bảo vệ những người yếu thế, cô lẻ. Và trong suốt những năm cuối đời của Đức Giáo Hoàng, sự làm chứng của Ngài thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa bằng việc can trường diện đối với bệnh tật và sự chịu đựng đớn đau mỗi ngày.

Tất cả các vị Giáo Hoàng đều thuộc về thế giới, nhưng người Mỹ chúng ta có một lý do đặc biệt để yêu mến vị Giáo Hoàng đến từ Krakow. Qua những chuyến viếng thăm đến đất nước chúng ta, Đức Giáo Hoàng đã nói về Hiến Pháp “theo ý trời” của chúng ta, như là những bằng chứng thật sự về phẩm giá con người trong Bản Tuyên Ngôn của chúng ta, và “những lời chúc phúc về sự tự do” nối theo đó. Ngài nói, chính vì những sự thật như vậy, đã khiến cho mọi người trên khắp thế giới hướng về đất nước Hoa Kỳ với nềm hy vọng và sự kính trọng.

Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người Hoa Kỳ, và cho rất nhiều người khác nữa trên khắp cả thế giới này. Chúng ta sẽ mãi nhớ thương người mục tử khiêm tốn, thông thái và can đảm, người đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo luân lý lớn nhất trong lịch sử của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì đã gởi đến cho chúng ta một người vĩ đại như vậy, một người con của đất nước Ba Lan; người đã trở thành vị Giám Mục của Rôma và vị anh hùng của rất nhiều thế hệ.

Lúc 4:04 chiều, ngày thứ Bảy, 2 tháng 4 năm 2005.

Và sau đây là nguyên bản bằng tiếng Anh…..

President's Statement on the Death of Pope John Paul II

The Cross Hall

THE PRESIDENT: Laura and I join people across the Earth in mourning the passing of Pope John Paul II. The Catholic Church has lost its shepherd, the world has lost a champion of human freedom, and a good and faithful servant of God has been called home.

Pope John Paul II left the throne of St. Peter in the same way he ascended to it -- as a witness to the dignity of human life. In his native Poland, that witness launched a democratic revolution that swept Eastern Europe and changed the course of history. Throughout the West, John Paul's witness reminded us of our obligation to build a culture of life in which the strong protect the weak. And during the Pope's final years, his witness was made even more powerful by his daily courage in the face of illness and great suffering.

All Popes belong to the world, but Americans had special reason to love the man from Krakow. In his visits to our country, the Pope spoke of our "providential" Constitution, the self-evident truths about human dignity in our Declaration, and the "blessings of liberty" that follow from them. It is these truths, he said, that have led people all over the world to look to America with hope and respect.

Pope John Paul II was, himself, an inspiration to millions of Americans, and to so many more throughout the world. We will always remember the humble, wise and fearless priest who became one of history's great moral leaders. We're grateful to God for sending such a man, a son of Poland, who became the Bishop of Rome, and a hero for the ages.

END 4:04 P.M. EST

Anthony Lê - Vietcatholic.net
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?