Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Tuesday, April 12, 2005

Tại sao thi hài ĐGH lại được mặc phẩm phục màu đỏ.

Tại sao thi hài ĐGH lại được mặc phẩm phục màu đỏ.

VietCatholic News (07/04/2005) - Từ khi thi hài ĐGH được đưa ra ngoài đền thờ thánh Phêrô để khách hành hương kính viếng thì người nào cũng thấy ĐGH mặc áo lễ màu đỏ. Tại sao ủy ban nghi lễ đã dùng phẩm phục màu đỏ để mặc cho ĐGH?

Đức Ông Anthony Sherman Phó Giám Đốc Văn Phòng Phụng Vụ thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ giải thích rằng màu đỏ liên hệ đến những ngày lễ của các tông đồ và Giáo Hoàng là tông đồ thứ nhất trong số các tông đồ.

Đức Ông giải thích thêm bất cứ ĐGH nào tạ thế thì phẩm phục cũng sẽ là màu đỏ, và bất kỳ Ngài tạ thế vào mùa nào, mùa Chay, mùa Vọng, thì phẩm phục vẫn là màu đỏ. Thi hài của ĐGH khi bỏ vào quan tài trong ngày 8 tháng 4 chắc chắn sẽ được mặc phẩm phục màu đỏ.


Nguyễn Long Thao - Vietcatholic.net
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?