Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Tuesday, April 12, 2005

Tuần Chín Ngày Cầu Nguyện cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Tuần Chín Ngày Cầu Nguyện cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

VietCatholic News (08/04/2005) - Thứ Năm mùng 7 tháng 4 năm 2005, Văn Phòng đặc Trách Phụng Vụ của Tòa Thánh thông báo Tuần Chín Ngày cầu nguyện cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bắt đầu với Thánh Lễ An Táng vào sáng thứ Sáu, mùng 8 tháng 4 năm 2005. Sau đó, Tám Thánh Lễ còn lại sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, từ ngày mùng 9 đến 16 tháng 4, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Mặc dù việc cử hành Tuần Chín Ngày cầu nguyện cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được mở rộng cho tất cả mọi tín hữu tham dự, nhưng mỗi ngày có một nhóm đặc biệt được chỉ định tham dự việc cử hành nầy.

(1) Thánh Lễ An Táng vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, mùng 8 tháng 4 năm 2005, sẽ do Ðức Hồng Y Josef Ratzinger, Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn, cử hành.

(2) Thánh Lễ thứ hai vào chiều thứ Bảy, mùng 9 tháng 4 năm 2005, sẽ do Ðức Hồng Y Francesco Marchisano, Kinh Sĩ Trưởng Ðền Thờ Thánh Phêrô, cử hành với sự tham dự dặc biệt của các tín hữu làm việc trong Nội Thành Vatican.

(3) Thánh Lễ thứ ba, vào chiều Chúa Nhật, mùng 10 tháng 4 năm 2005, sẽ do Ðức Hồng Y Camillo Ruini chủ tế cùng với hàng giáo sĩ của giáo phận Roma, với sự tham dự của mọi thành phần giáo phận Roma.

(4) Thánh Lễ thứ tư, vào chiều thứ Hai 11 tháng 4 năm 2005, sẽ do Ðức Hồng Y Francis Bernard Law cựu tổng giám mục Chicago, và hiện là Kinh Sỉ Trưởng Ðền Thờ Ðức Bà Cả, chủ tế, dành cho các Kinh Sĩ Ðoàn của Bốn Ðền Thờ Lớn tại Roma, tức Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano, Ðền Thờ Ðức Bà Cả, và Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành.

(5) Thánh Lễ thứ năm, vào chiều thứ Ba, 12 tháng 4 năm 2005, do Ðức Hồng Y Eugenio Sales de Araujo, cựu Tổng Giám Mục Rio de Janeiro, Hồng Y trưởng của bậc hồng y linh mục, và dành cho Hồng Y, Giám Mục và các Giám Chức.

(6) Thánh Lễ thứ sáu, vào chiều thứ Tư, 13 tháng 4 năm 2005, sẽ do Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ chủ tế, dành cho giáo triều Roma.

(7) Thánh Lễ thứ bảy, vào chiều thứ Năm, 14 tháng 4 năm 2005, sẽ do Ðức Hồng Y Nasrallah Pierre Sfeir, giáo chủ Antiokia của nghi thức Maronite, chủ tế theo nghi thức đông phương và dành cho các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương.

(8) Thánh Lễ thứ tám, vào chiều thứ Sáu, 15 tháng 4 năm 2005, sẽ do Ðức Tổng Giám Mục Piergiorgio Silvano Nesti, Tổng thư ký Bộ Dòng Tu và Tu Hội đời, chủ tế và dành cho các dòng tu và tu hội đời.

(9) Thánh Lễ thứ chín, vào chiều thứ Bảy, 16 tháng 4 năm 2005, sẽ do Ðức Hồng Y Arturo Medina Estevez, cựu Tổng Trưởng bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, và hiện là Hồng Y trưởng của bậc hồng y phó tế, chủ tế. Ðược biết, Ðức Hồng Y Arturo Medina Estevez là vị có trách nhiệm loan báo cho dân chúng biết tin khi Ðức Tân Giáo Hoàng được chọn xong.


LM. Đặng Thế Dũng - Vietcatholic.net
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?