Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Sunday, May 01, 2005

GOD IS LOVE

1. Love desires to give, that is CREATION

2. Lovers tell secrets to each other, that is REVELATION

3. Love suffers for the beloved, that is REDEMTION

4. Love longs to become one with the beloved, that is EUCHARIST

5. Love yearns to be eternally united with, that is HEAVEN

6. Love is ready to forgive, that is RESURRECTIONThiên Chúa là Tình Yêu1. Tình Yêu thường ước muốn cho đi, đó chính là Sáng Tạo

2. Yêu nhau thường hay kể những bí mật cho nhau, đó chính là Mạc Khải

3. Yêu nhau thường chịu đựng đau khổ cho nhau, đó chính là Cứu Ðộ

4. Yêu nhau thường thích ở bên nhau, đó chính là Phép Thánh Thể

5. Yêu nhau thường thích sống mãi với nhau, đó chính là Thiên Ðàng

6. Yêu nhau thường sẵn sàng tha thứ cho nhau, đó chính là Sự Sống Lại
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?