Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Sunday, May 01, 2005

Let Go and let God

Today I let go and I let God

take charge of this life of mine.

Now in the dark corners of my soul,

His light is beginning to shine.

All of the cares and worries that

I have carried around for so long

He has lifted them from my shoulders,

and filled my heart with love.

Problems that were overwhelming

suddenly seem very small,

and come what may, starting today,

I know I can handle them all.If you are troubled,

"Let Go and Let God"

take charge of your life for you, and

however dark life's shadows seem,

His light will come shining through.D.A. OrthHãy Phó Thác, và Hãy Ðể Cho ChúaHôm nay tôi phó thác, và tôi để cho Chúa

điều khiển và hướng dẫn suốt cả cuộc đời tôi.

Vào lúc này, trong những góc tối đen của tâm hồn tôi,

Ánh sáng của Ngài đang bắt đầu chiếu sáng.

Tất cả những ưu tư và lo lắng

mà tôi mang theo từ lâu trong đời

Ngài đã cất khỏi gánh nặng của tôi,

và đã đổ tràn tình yêu trong lòng tôi.

Những rắc rối đã đè nặng trên thân tôi

nay bổng nhiên trở thành nhẹ nhõm

và việc xảy đến là, bắt đầu từ hôm nay

tôi biết tôi có thể làm được tất cảNếu bạn thấy đang gặp rắc rối,

Hãy phó thác và hãy để cho Chúa

Ðiều khiển và hướng dẫn cuộc đời của bạn,

và cho dù cuộc đời có bao nhiêu tăm tối

Ánh sáng của Ngài cũng sẽ chiếu sáng xuyên thâu.
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?