Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Thursday, June 09, 2005

I Asked God

I asked God for Strength...
And He gave me difficulties to make me strong.

I asked God for Wisdom...
And He gave me problems to solve.

I asked God for Prosperity...
And He gave me brain and brawn to work.

I asked God for Courage...
And He gave me danger to overcome.

I asked God for Love...
And He gave me troubled people to help.

I asked God for Favors...
And He gave me opportunities.

I received nothing I wanted...
And I received everything I needed.
Comments:
Bài nầy hay quá...

Chúa lúc nào cũng thương chúng ta.
 
có phải Ngài để chúng ta bơi trong hụt hẫng ...nhiều khi chúng ta gọi nhưng...Ngài vẫn cứ lặng im...
ducle
 
Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?