Trong bóng đêm mịt mùng , nếu một ngọn nến , hai ngọn nến và hàng ngàn ngọn nến được đốt lên , bóng đêm hãi hùng của cô đơn , ích kỷ sẽ lùi xa..và mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn....

Wednesday, August 10, 2005

Ý Nghĩa của Biểu Hiệu của Đại Hội Giới Trẻ 2005

Mục đích quan trọng nhất của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới là gặp gỡ Ðức Kitô. Do đó Thập Giá là hình ảnh quan trọng nhất trong biểu hiệu (logo) của ÐHGTTG 2005. Màu đỏ của thập gía tượng trưng cho tình yêu, sự hy sinh chịu chết của Chúa Kitô. Ðiều này cũng nhắc nhở chúng ta về những đau khổ của thế giới hôm nay. Tuy nhiên, nhờ sự cứu chuộc của Ðức Giêsu Kitô thập gía chính là niềm hy vọng của thế giới.

Ngôi sao tượng trưng cho sự soi sáng và hướng dẫn của Thần Khí Chúa. Ngôi sao đã dẫn đưa các mục đồng và các đạo sĩ đến với Hài Nhi cũng sẽ dẫn đưa giới trẻ đến gặp Giêsu tại Cologne năm nay.

Ðuôi của ngôi sao tượng trưng cho con đưởng đi đến với Chúa, con đường liên kết đất với trời. Màu vàng tượng trưng cho ánh sáng chiếu soi tăm tối của thế giới.

Hình ảnh thánh đường tượng trưng cho Giáo Hội. Màu đỏ của thánh đường hiệp nhất với màu đỏ của Thập Giá Chúa Kitô có nghiã là Giáo Hội và Chúa Kitô không thể bị tách rời. Chính qua Giáo Hội mà Ðức Kitô - Ðấng đã bị đóng đinh và đã khải hoàn - vẫn tiếp tục hiện diện với thế giới ngày hôm nay.

Chữ C lớn là mẫu tự viết tắt của "Christ" đồng thời cũng là viết tắt của chữ Communio (Church). Hình chữ C diễn tả vòng tay của Thiên Chúa bảo vệ lấy Giáo Hội và cả thế giới. Chữ C nhỏ bên trong là biểu tượng của sông Rhine và cũng là của một cái thuyền, tượng trưng cho Giáo Hội. Màu xanh của chữ C nhỏ tượng trưng cho nước tức là phép rửa.

Hình dáng chung của biểu hiệu, căn cứ trên chữ C lớn, diễn tả một động lực hướng về Thập Gía, đồng thời mở rộng để đón lấy Thập Gía. Ðó chính là thái độ phải có của tất cả các Kitô hữu: quy hướng về và đón nhận lấy Chúa Kitô bị đóng đinh và khải hoàn.
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Trang Đầu
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?